DT28F160S5-100

Произвођачки број DT28F160S5-100
DT28F160S5-100

Остали делови