KPT-3216YC

Произвођачки број KPT-3216YC

Остали делови